INTERFOOD 20 d.o.o.

Svoj početak vezuje za 1987. godinu kada je osnovana SZR Flora. Nakon par godina SZR Flora se integriše u veći poslovni sistem, Interfood.
Od 1996. god. INTERFOOD 20 d.o.o. nastupa samostalno.
Izgradnjom i opremanjem otkupnog i proizvodnog centra u Ljigu INTERFOOD 20 d.o.o. zapošljava oko 50 radnika. Od ovog broja radnika 23 su stalno zaposlena, a njih 20-30 se angažuje po potrebi u toku sezone.
Glavna delatnost je otkup, prerada i promet šumskih pečuraka. Pečurke koje se otkupljuju su:
- V rganj (boletus edulis)
- Lisičarka (cantharellus cibarius)
- Crna truba (craterellus cornucopioides)
- Borovnjača (lactarius deliciosus) i dr.
Najviše se otkupi, preradi i otpremi vrganja, dosta lisičarke, crne trube, a ostale vrste pečuraka (borovnjača…) znatno manje.
Pečurke se otpremaju kao: sveže, zamrznute, suve i u salamuri.
Sveži vrganj, lisičarka i borovnjača se pakuju u drvene gajbice (0.2-3 Kg) i otpremaju na tržište.
Zamrznuta pečurka može biti cela, ili sečena na kocke. Pakovanje se vrši u kese (2 Kg,) ili u kartonske kutije
(6-10 Kg).
Pečurka u salamuri otprema se u buradima.
Suva pečurka posle prerade pakuje se u kartonske kutije (5-10 Kg). Znatne količine prerađene suve pečurke pakuju se u mala pakovanja i direktno odlaze u velike markete EU.
Za jedan deo svoje proizvodnje (organska) INTERFOOD 20 d.o.o. je 2004.god. dobio KRAV sertifikat. Ovo je samo potvrda da se poseban akcenat stavlja na postizanje i očuvanje kvaliteta proizvoda. Takvom poslovnom politikom i uspešnim menadžmentom rukovodstva, INTERFOOD 20 d.o.o. postaje jedna od vodećih firmi u zemlji iz ove oblasti.
S'obzirom da 97% svoje proizvodnje plasira na inostrano tržište i da se proizvodi odlikuju stalnim kvalitetom, INTERFOOD 20 d.o.o. postaje poznat i priznat od strane inostranih partnera.
Naše reference u poslovnom svetu Evropske Unije su: Versilfungo, Greci (Italija), Igda collection, Havita Frischsalate (Nemačka), Borde, Inc (Francuska), Agrax, W. Kunding (Švajcarska)…
Unapređenjem tržišnih pozicija, očuvanjem interesa kompanije i ispunjavanje ličnih interesa svih zaposlenih, svoj poslovni uspeh i dalji razvoj INTERFOOD 20 d.o.o. gradiće stalnim vrhunskim kvalitetom svojih proizvoda i usluga. Potvrda svemu ovome je uvođenje standarda ISO 9001:2001 i HACCP sistema.

 
     
Preduzeće „Interfood“ optimizovano za rezoluciju 1024x768 Copyright © 2010 All rights reserved by Interfood